บรรจงสร้างอย่างประณีต จากรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยเมตตา บนที่ตั้งเดิมของมูลนิธิไกรสิทธิ การกุศล

ที่ดินซึ่งมีประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งยาวนานของมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล เดิมเคยเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาปีพ.ศ.2518 ชาวจีนโพ้นทะเลในไทยได้ก่อตั้งมูลนิธิไกรสิทธิ การกุศล ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคม บรรเทาทุกข์ในยามเกิดพิบัติภัย โดยได้รับความนิยมชมชอบจากสังคมในหมู่ชาวจีนเป็นอย่างมาก ปีพ.ศ.2552 เพื่อให้เกิดประโยชน์ในที่ดินและสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น จึงมีการตัดสินใจให้บริษัทAthens International Group ชักชวนชาวจีนโพ้นทะเลในสิงคโปร์ โดยรวบรวมเงินจำนวน 500 ล.บาทก่อตั้งบริษัท เอเซีย ไทยหยวน คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทำการวางแผนออกแบบและพัฒนาตั้งแต่นั้นมา โครงการ สไมล์ สแควร์ กรุงเทพจึงได้ถือกำเนิดขึ้น