ชั้น ชื่อ ประเภทลูกค้า ประเภทร้านค้า
ชั้นหนึ่ง Woman Square สุภาพสตรี สินค้าแบรนด์ต่างๆ อาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีม