อาคารสำนักงานระดับ 5 A

อาคารสำนักงานระดับ 5Aแห่งนี้ มีสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิ ไกรสิทธิ การกุศล ตั้งอยู่ด้วย เป็นอาคารที่มีความทันสมัยในหลายด้าน เช่นการออกแบบที่ทำการสำนักงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการใช้อาคาร การสื่อสาร การป้องกันอัคคีภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ชาญฉลาด ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ทำการสำนักงานรูปแบบใหม่ที่สุดในกรุงเทพฯ OA:ที่ทำการสำนักงานที่ชาญฉลาด ประกอบด้วย ระบบการบริหารงานของบริษัทนิติบุคคลอาคารชุด ระบบการสื่อสาร การกระจายข่าว ระบบเสียงดนตรี BA:การใช้อาคารที่ชาญฉลาด ประกอบด้วยระบบทำความเย็น ระบบแสงส่องสว่างและระบบควบคุมตัวอาคาร CA:การสื่อสารที่ชาญฉลาด ประกอบด้วย การเดินสายระบบต่างๆ เช่นอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และ โทรทัศน์รวมทั้งระบบโปรแกรมดิจิตอล FA:ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ชาญฉลาด ประกอบด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติ การดับเพลิงอัตโนมัติเป็นต้น SA:ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ชาญฉลาด ประกอบด้วยระบบกล้องวงจรปิด ระบบลาดตระเวน ระบบแจ้งเตือน ระบบAccess Control ระบบบริหารงานลานจอดรถ